Đoàn Minh Phụng

Chức vụ: Giám đốc

Công ty:
Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Và Thương Mại Hoàn Quân

Địa chỉ: Thôn Phú Long 2, Xã Bình Phước, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi
Điện thoại:
Hình của Đoàn Minh Phụng