Cần cho thuê gấp CHCC Central Garden, S178m2, 4PN, NT


Cần cho thuê gấp CHCC Central Garden, S178m2, 4PN, NTCC giá 1200USD/TH. Lh Thủy 0909 222 735, A. Huy 0934 077 685
www.123QuangCao: Cần cho thuê gấp CHCC Central Garden, S178m2, 4PN, NT

Địa chỉ liên lạc: Hoàng Huy

Quan tâm
Vi phạm
  • Đăng ngày: 14-01-2015
  • Hết hạn: 21-01-2015
  • Đã xem: 600
  • Thích: 0
  • Báo vi phạm: 0
  • Quan tâm: 150