Cty Vận tải hàng hóa bằng đường bộ ở Quận Ninh Kiều