Thôn Phú Long 2, Xã Bình Phước, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

Bản đồ đến Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Và Thương Mại Hoàn Quân