Huỳnh Hữu Linh

Chức vụ: Giám đốc

Nhà riêng: 217 Thái Thị Bôi, Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Điện thoại:

Công ty:
Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Lê Nguyễn

Địa chỉ: 114/15A Lê Độ, Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
Hình của Huỳnh Hữu Linh