Huỳnh Hữu Linh

Chức vụ: Giám đốc

Công ty:
Công Ty Cổ Phần Cory Couture

Địa chỉ: Số 10 Lê Thị Riêng, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Hình của Huỳnh Hữu Linh