Lê Hoàng Hiệp Giới Tính: Nam Sinh Ngày: 25/10/1985 Dân Tộc: Kinh Quốc Tịch: Việt Nam 7710(Chính) Loại Giấy Tờ Chứng Thực Cá Nhân: Chứng Minh Nhân Dân Số Giấy Chứng Thực Cá Nhân: 001085007311 Ngày Cấp: 06/07/2015 Nơi Cấp: Cục Cảnh Sát Đkql Cư Trú Và Dlqg V

Chức vụ: Giám đốc

Công ty:
Công Ty TNHH Một Thành Viên Atb-An Thanh Bình

Địa chỉ: 48A Nam Cao, Phường Hoà Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại:
Hình của Lê Hoàng Hiệp Giới Tính: Nam Sinh Ngày: 25/10/1985 Dân Tộc: Kinh Quốc Tịch: Việt Nam 7710(Chính) Loại Giấy Tờ Chứng Thực Cá Nhân: Chứng Minh Nhân Dân Số Giấy Chứng Thực Cá Nhân: 001085007311 Ngày Cấp: 06/07/2015 Nơi Cấp: Cục Cảnh Sát Đkql Cư Trú Và Dlqg V