Lưu Tấn Anh Toàn

Chức vụ: Giám đốc

Công ty:
Công Ty TNHH Dịch Vụ Đấu Giá Ta Pha Cần Thơ

Địa chỉ: Số 91, đường Trần Văn Khéo, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Điện thoại:
Hình của Lưu Tấn Anh Toàn