Nguyễn Hoài Vũ

Chức vụ: Giám đốc

Nhà riêng: 75B/8 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại:

Công ty:
Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Hoàng Kh

Địa chỉ: 1/14 Trần Quang Khải, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hình của Nguyễn Hoài Vũ