Nguyễn Kim Thanh

Chức vụ: Giám đốc

Công ty:
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Khánh Linh Trần

Địa chỉ: 83AC2, khu vực 2, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Điện thoại:
Hình của Nguyễn Kim Thanh