Nguyễn Thị Hải Xuyến

Chức vụ: Giám đốc

Công ty:
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Tú Minh

Địa chỉ: 252B, Nguyễn Huệ, Phường Tân Xuân, , Bình Phước
Điện thoại:
Hình của Nguyễn Thị Hải Xuyến