Trần Đức Trung

Chức vụ: Giám đốc

Công ty:
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Di Sản Hoàng Gia Cửu Long

Địa chỉ: 99, đường số 1, Cồn Khương, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Điện thoại:
Hình của Trần Đức Trung