Cty Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng ở Quận 9