Cạnh số 88/87, Cách Mạng Tháng Tám, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Bản đồ đến Công Ty TNHH Một Thành Viên Giải Trí Hiệp Thành Công