Số 91, đường Trần Văn Khéo, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Bản đồ đến Công Ty TNHH Dịch Vụ Đấu Giá Ta Pha Cần Thơ