Bùi Đình Quyên

Chức vụ: Giám đốc

Công ty:
Công Ty Cổ Phần Đạo Mẫu Tiên

Địa chỉ: Số 19, Phố Kênh Đồng, Tổ 5, Khu 3, Phường Giếng Đáy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Điện thoại:
Hình của Bùi Đình Quyên