D17, KDC Hồng Loan, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, Cần Thơ

Bản đồ đến Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Thành Đạt Phát