Hoàng Văn Tân

Chức vụ: Giám đốc

Công ty:
Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng Việt Anh Bg

Địa chỉ: Thôn Trại 1, Xã Phượng Sơn, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang
Điện thoại:
Hình của Hoàng Văn Tân