Nguyễn Văn Nam

Chức vụ: Giám đốc

Công ty:
Công Ty TNHH Phát Triển Dịch Vụ Xây Dựng Phương Nam

Địa chỉ: Thôn Tân Lập , Xã Tân An, Huyện Yên Dũng, Bắc Giang
Điện thoại:
Hình của Nguyễn Văn Nam