Công ty Foster Wheeler Asia Pacific Pte.LTD- TC TH công việc CC DV QLDA cho DA LH LHD Nghi Sơn

Bản đồ đến Công ty Foster Wheeler Asia Pacific Pte.LTD- TC TH công việc CC DV QLDA cho DA LH LHD Nghi Sơn

Bản đồ đến Công ty Foster Wheeler Asia Pacific Pte.LTD- TC TH công việc CC DV QLDA cho DA LH LHD Nghi Sơn
Mã số thuế:
Địa chỉ: VP ĐH Foster Wheeler Asia Pacific Pte.Ltd- Cty CP KS LK, Phường Đông Hương, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa, Việt Nam
Điện thoại:

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Giấy phép kinh doanh: , ngày cấp Q

Ngày hoạt động: 2014-02-07

Sản phẩm và dịch vụ

  • Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp

Giới thiệu

Công ty Foster Wheeler Asia Pacific Pte.LTD- TC TH công việc CC DV QLDA cho DA LH LHD Nghi Sơn với tên giao dịch Công ty Foster Wheeler Asia Pacific Pte.LTD- TC TH công việc CC DV QLDA cho DA LH LHD Nghi Sơn, tên quốc tế Công ty Foster Wheeler Asia Pacific Pte.LTD- TC TH công việc CC DV QLDA cho DA LH LHD Nghi Sơn, đã hoạt động hơn 6 năm trong lĩnh vực Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp. . Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ: VP ĐH Foster Wheeler Asia Pacific Pte.Ltd- Cty CP KS LK, Phường Đông Hương, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa, Việt Nam. Điện thoại: