Thôn Trại 1, Xã Phượng Sơn, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

Bản đồ đến Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng Việt Anh Bg