Chính sách bảo mật

Vui lòng đọc bản Chính sách bảo mật dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà 123QuangCao thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

Chính sách bảo mật sẽ giải thích cách chúng tôi tiếp nhận, sử dụng và (trong trường hợp nào đó) tiết lộ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách cũng sẽ giải thích các bước chúng tôi thực hiện để bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng. Cuối cùng, Chính sách bảo mật sẽ giải thích quyền lựa chọn của quý khách về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của mình.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân là vấn đề rất quan trọng với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi sẽ dùng tên và các thông tin khác liên quan đến quý khách tuân thủ theo nội dung của Chính sách bảo mật. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết liên quan đến việc đăng tin quảng cáo, mua bán, rao vặt.

Chúng tôi sẽ giữ thông tin của khách hàng trong thời gian luật pháp quy định hoặc cho mục đích nào đó. Quý khách có thể truy cập vào website và trình duyệt mà không cần phải cung cấp chi tiết cá nhân. Lúc đó, bạn đang ẩn danh và chúng tôi không thể biết bạn là ai nếu bạn không đăng nhập vào tài khoản của mình.

1. Thu thập thông tin cá nhân

1.1 Hồ sơ đăng ký

Khi bạn tạo ra một hồ sơ cá nhân, tổ chức hay doanh nghiệp trên 123QuangCao, chúng tôi thu thập các dữ liệu sau đây: tên người dùng, tên công ty, tổ chức, mật khẩu (mã hóa), email, số điện thoại, địa chỉ mà bạn đăng ký. Mục đích của việc thu thập các thông tin này là để xác định bạn là người sử dụng khi bạn đăng nhập vào trang web. Hơn nữa, bạn có thể chọn để thêm thông tin vào hồ sơ của bạn, chẳng hạn như hình ảnh, thông tin cá nhân, mã số thuế,...

1.2 Viết đánh giá hoặc nhận xét

When you make a review of a company, we collect the information you state in the review, including which company you review, which purchase(s) the review concerns, and how you evaluate the company.

1.3 Cookies

The Website uses cookies. Cookies are digital information which is stored on your computer. The cookie does not identify the individual user but the user's computer, and it is used for different purposes. You can read more about what cookies the Website uses and for what purposes below.

1.4 IP adresses and browser settings.

When visiting the Website, the IP address and the browser settings of your computer are registered. The IP address is the numerical address of the computer used when visiting the Website. Browser settings are e.g. the type of browser you use, browser language, timezone etc. The IP address and browser settings are registered to enable 123QuangCao to trace the used computer in case of misuse or unlawful actions in connection with the visit on or use of the Website. Further, the IP address is used to derive your approximate location (city level).

1.5 Newsletter

If you sign up for 123QuangCao's newsletters, 123QuangCao register the information supplied by you (e.g. your name, email address etc.). If you no longer wish to receive newsletters from 123QuangCao, you can unsubscribe by logging on to your profile and edit your information.

1.6 Information from other services, including Social Network(s)

As part of our services, we provide you with the possibility of connecting your profile on the Website with your profile on social networks such as Facebook, Google+, LinkedIn and Twitter ("Social Network(s)"). Some information about you will automatically be collected from Social Networks when connecting your 123QuangCao profile with your profile on Social Networks.

The information collected from Social Networks depends on what information you have made available on the network and your privacy settings for sharing such information on the network. Depending on the settings, we may e.g. collect the following information about you:

 • Name and/or username
 • E-mail address
 • Gender
 • Date of birth
 • Profile photo
 • Location

When you request to have your 123QuangCao profile connected to a profile on a Social Network, you will be informed on which information we will collect from the network in question before your request is executed.

The purpose of collecting information from Social Networks is to connect members of your network, which are both users of 123QuangCao and of one or more of the Social Networks, and thereby both increase the confidence in the reviews made by the members of the network as well as create a better user experience on the Website.

123QuangCao does not collect other personal identifiable information from visitors of the Website, unless the visitor provides the information to us.

2. Disclosure of personal data

2.1 Disclosure of data on the Website

Please note that your consent to these guidelines implies that your profile on the Website may not be anonymous.

Master data

When you create a profile on the Website, your username will be available for other users of the Website.

Other information

Other information provided by you on the Website, including photos and reviews, are automatically made available for other users of the Website. In some instances, the companies you review will also receive information about your review.

Geo-location

When you make a contribution to the Website your approximate city location (based on your computer's IP address, see section 1.4, or based on location data provided by your mobile phone or other device) is made available to other users of the Website.

Social Networks

If you connect to a Social Network, information such as your profile photo, your name, year of birth and approximate location will be collected from your profile on the Social Network and used to identify you on the Website. Consequently, all users of the Website will, subject to information available from the Social Network, be able to identify the reviews created by you.

If your contacts or your contact's contacts (jointly referred to as "Connections") on the Social Network also have connected with 123QuangCao, we may display on the Website how you are connected to these Connections through the Social Network.

2.2 Disclosure on services to which you connect your profile

If you choose to connect your 123QuangCao profile with profiles on a Social Network information and reviews, cf. 1.2 provided by you on the Website or data compiled by us about your use of the services on the Website (e.g. number of reviews) will be shared with and displayed in connection with your profile on the Social Network.

2.3 Disclosure to other services

A main purpose of 123QuangCao is to increase the exposure and the availability of the reviews made on the Website. Hence, we permit other services to show the reviews created on the Website thus increasing other consumers' knowledge of your reviews.

The categories of third parties to which the information is disclosed are:

 • Search engines, including e.g. Google and Bing,
 • Operators of consumer portals and business portals, including price comparison websites, shopping guides etc.
 • Companies or services that have been reviewed on the Website or which have a relationship with 123QuangCao
 • Operators of other similar websites or services where, in 123QuangCao's assessment, it will be relevant for the consumer to search for reviews.

Your review is disclosed as you make it available on the Website, which entails a disclosure of the following information:

 • Your reviews, cf. section 1.2.
 • Your username and, if available, profile photo as well as user demographics such as age and gender.
 • Your approximate city location

2.4 Other disclosure

123QuangCao may be required to disclose information by a court order from a competent court of law or public authority in accordance with the existing legislation.

3. Data controller

3.1 The information for which 123QuangCao is the data controller

123QuangCao shall be data controller of the master data you enter in connection with your creation of a profile or registration for newsletters, i.e. your name, your password and your email address, as well as registration of your IP address.

Furthermore, 123QuangCao shall be the data controller of the information which is disclosed to other services, cf. section 2.3. Danish data protection laws govern collection of data by 123QuangCao in the EU.

3.2 The information for which you are the data controller

You shall be data controller of the content you choose to disclose on the Website and for the data disclosed on your profile on Social Networks, which is the consequence of the connection of your profile on the Website with your profile on the Social Network.

3.3 Links to websites

The Website contains links to other websites. Note that by clicking such links you will be transferred to other websites for which 123QuangCao is not the data controller. We thus recommend that you always read the personal data policy of these websites, as their procedure for collecting and processing personal data may be different from ours.

4. Data processor

123QuangCao uses an external company for maintaining the technical operation of the Website. This company is the data processor with regards to the personal data for which 123QuangCao is the data controller.

By accepting this personal data policy, you accept that 123QuangCao also allows the data for which you are the data controller be processed by the same data processor.

The data processor shall solely act according to instructions from 123QuangCao. By accepting these terms and conditions, you authorize 123QuangCao to give such instructions to the data processor which are necessary for the processing of data in accordance with this personal data policy and for the purpose of use of the Website.

The data processor has made necessary technical and organizational safety measures against the information being accidentally or illegally destroyed, lost or deteriorated, and against the information coming to the knowledge of unauthorized persons, is misused or in other ways is processed in violation with the act on processing of personal data. On your request - and against remuneration of the data processor's current hourly rates at any time for such work - the data processor shall supply you with sufficient information to demonstrate that the above-mentioned technical and organizational safety measures have been made.

5. Security measures

123QuangCao will use commercially reasonable efforts to see that the recorded data, including the personal information, under its control is handled using appropriate security measures. 123QuangCao regularly audits its system for possible vulnerabilities and attacks. However, since the internet is not a 100% secure environment, 123QuangCao cannot ensure or warrant the security of information you transmit to 123QuangCao. Emails sent via the Website are not encrypted, and 123QuangCao therefore advises you not to communicate any confidential information through these means.

6. Cookies

This website uses cookies and similar technologies. In the following we describe what cookies we use and for what purposes.

By using our website you accept that we use cookies as described in the following.

6.1 What is a cookie are similar technologies?

Cookies are small information units which the Website places on your computer's hard disk, on your tablet or on your smartphone. Cookies contain information that the Website uses to make the communication between you and your web browser more efficient. The cookie does not identify you as an individual user but identifies your computer. There are two types of cookies - session cookies and persistent cookies. Session cookies are temporary bits of information which are deleted when you exit your web browser. Persistent cookies are more permanent bits of information that are stored and remain on your computer until they are deleted. Persistent cookies delete themselves after a certain period of time but are renewed each time you visit the website.

The Website uses session cookies and persistent cookies.

We use similar technologies for storing and accessing information in the browser or device which utilizes local units and local storage, such as HTML 5 cookies, Flash and other methods. These technologies can operate across all your browsers. In some cases, the use of these technologies cannot be controlled by the browser, but requires special tools. We use these technologies to store information to ensure the quality of reviews and to spot irregularities in the use of the Website.

6.2 What type of cookies do we use and for what purposes?

We use cookies for

 • Statistics:

  Measuring Website traffic i.e. number of visits on the Website, which domains the visitors come from, which pages the visitors visit on the Website and in which overall geographical area the visitors are located.

 • Improvement of the functionalities of the Website:

  Optimizing your experience with the Website, which includes remembering your user ID and password when you return to the Website so you do not have to log in again.

 • Connect with Social Media:

  We give you the possibility of connecting with Social Media, such as Facebook.

 • Quality assurance

  Ensuring the quality of reviews and to prevent misuse or irregularities in connection with writing reviews and using the Website.

 • Targeted advertisement:

  Displaying specific advertisements on the Website which we believe you will find interesting.

6.3 Third party cookies

Our Website use cookies from the following third parties:

Google Analytics: for statistical purposes. You can decline cookies from Google Analytics by clicking on this link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Facebook: Set by Facebook only if you interacts with the Facebook plugin or is already logged into Facebook from other source for the purpose of connecting and integrating with them.

Twitter: Set by Twitter only if you interacts with the Twitter plugin or is already logged into Twitter from other source for the purpose of connecting and integrating with them.

Google+: Set by Google only if you interacts with the Google+ plugin or is already logged into Google from other source for the purpose of connecting with them.

Google ads: for the purpose of displaying relevant advertisements.

6.4 Deletion of cookies

If you want to delete the cookies already on your equipment, you can, if you use a PC or a more recent browser, press CTRL + SHIFT + DELETE simultaneously. If the shortcuts do not work on your browser, please visit the support page for the browser in question. Please note that our Website will not work to its full extent if you delete the cookies.

7. Access, correction and deletion

7.1 Access

Upon written request to 123QuangCao via the contact information stated in section 9, 123QuangCao shall inform you of the purpose of the processing; who receives the information and from where the information originates.

Requests regarding the above shall only be processed if more than 6 months have lapsed since your previous request, unless you can substantiate a special interest in obtaining the information earlier.

7.2 Correction and deletion

If you discover that the information which 123QuangCao as the data controller process on you is incorrect or misleading, 123QuangCao shall make the correction hereof on your request. We recommend that you - if possible - make the correction of such errors yourself.

You may at any time correct or delete any content and information on the Website for which you are the data controller, cf. section 3.2. If your personal data change, or if you no longer wish to appear on the Website, you may update or delete the information by logging on to your user profile.

When your profile is deleted, all the data associated with your user profile is deleted, including your master data and reviews on the Website. If you delete a review on the Website, the review is permanently deleted.

123QuangCao reserves the right to block the access to your profile and/or delete your profile, if the profile or the content of your profile on the Website in our assessment is discriminating, racist, sexually oriented, unethical, threatening, offensive, harassing or in other ways violates the legislation, third party rights or the purpose of the Website. If we block the use of your profile, you shall be informed hereon, as well as on the reason for blocking the access, by email to the address you have stated in your profile.

8. Changes in the privacy policy

123QuangCao may at any time and without notice make changes to its privacy policy with future effect. We will make an effort to provide reasonable advance notice of any such changes. 123QuangCao shall inform the users of the Website of such changes when the users log on to the Website. You agree that the continued use of the Website after any posted modified version of the Privacy Policy is your acceptance of the modified Privacy Policy.

9. Inquiries regarding the Website or the privacy policy

In case of inquiries regarding 123QuangCao's privacy policy, our processing of personal data, correction of data or your relations to us in general, you are welcome to contact 123QuangCao by email at support@vncommerce.com.